เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท


บริษัท เอสดับบลิว เฮลธ์แคร์ จำกัด ประกอบกิจการนำเข้าเครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์ทางการแพทย์, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากนาๆประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป เป็นต้น โดยกลุ่มนักธุรกิจที่เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ และความงามจากประสบการณ์ที่มีมายาวนาน

 

ปณิธาน

บริษัทฯ มีความมุ่นมั่นที่จะเป็นผู้นำในการทำตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางค์ และ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบ

สนอง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความใส่ใจ และห่วงใยสุขภาพของตนเองมากขึ้น

 

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ เป็นหนึงในธุรกิจที่เป็นผู้สร้าง และพัฒนาสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ภายใต้คำปณิธาน “Best Quality is our Commitment”

 

พันธกิจ

บริษัทฯ มีความมุ่นมั่นที่จะพัฒนาองค์กร และนำเข้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ ที่มีผลทาง

การเสริมสร้างสุขภาพ และความงามภายใต้ความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้บริโภค